Fantazja - świat kolorów z HPP cz.19 / Fantasy - the world of colors with HPP no.19

HypoGenek 

Ponieważ wiedza o HPP w Polsce jest znikoma, a pacjenci z tą chorobą są często pozostawieni sami sobie, potrzebne jest wsparcie. Postanowiłam zatem założyć Fundację "HypoGenek" działającą na rzecz osób chorujących na Hypophosphatasię. Jako osoba chora na HPP, chcę się nie tylko dzielić własnymi doświadczeniami. Głównym celem ma być przede wszystkim wsparcie chorych i ich rodzin - zarówno w leczeniu, jak i m.in. kontaktach z różnymi instytucjami. Swoją działalność chcę oprzeć również na promowaniu wiedzy na temat tej rzadkiej choroby, zwiększając tym samym świadomość ludzi. Już teraz nawiązałam kontakt z organizacjami działającymi zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Aktualnie, mając na celu szerzenie świadomości na temat HPP, łączymy się z całym światem poprzez akcję robienia zdjęć z Hipciem HPP. Akcja promuje jednocześnie Dzień Rzadkich Chorób, który przypada 29 lutego 2016 r. Zachęcam do zapoznania się z akcją. Możemy zwiększać świadomość razem!

HypoGenek

Because knowledge about HPP in Poland is minimal, and patients with this disease are often left to themselves, support is needed. That’s why I’ve decided to set up the "HypoGenek" Foundation acting on behalf of people suffering from Hypophosphatasia. As a person suffering from HPP, I want not only to share my own experiences. The main objective is to primarily support patients and their families – help with medical treatment, assistance with institutions as social security etc I also want to promote research of the HPP through awareness. I already have a contact with organizations working both in Europe and in America.Currently, with the aim of spreading awareness of HPP, I connect with the world through the action of taking pictures of HppHippo. The action also promotes Rare Disease Day, which is on February 29, 2016. I encourage you to read more about the action :) we can raise awareness together! 
    

Komentarze