Fantazja - świat kolorów z HPP cz.15 / Fantasy - the world of colors with HPP no.15


Jak już wcześniej pisałam, personalizm jest moją pasją. Pomaganie innym zwłaszcza tym, którzy są odrzuceni, jest tym co kocham najbardziej. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Jednakże żeby pomagać innym trzeba mieć umiejętność zrelaksowania się i oderwania od problemów swoich  i innych. Moim ulubionym sposobem relaksu jest wykonywanie rękodzieła.To moje drugie hobby. Wszystkie rękodzieła jakie wykonuję staram się umieszczać w formie zdjęć na blogu Życie to pasja

  Uczę się szydełkować serwetki, wyszywam kolorowe wzory, a jednocześnie ćwiczę w ten sposób swoją rękę.Wykonuję zabawki, za które najlepszym podziękowaniem jest radość dzieci będąca najlepszą forma odprężenia.Zrobienie prezentu np. w formie kartki, ramki na zdjęcia, kolczyków zawsze wywołują uśmiech u osób, które je otrzymały, :) Od czasu do czasu porysuję a jesienią z zebranych liści zrobię bukiet róż, lub coś wypalę na drewnie. Hypophosphatasia mogę powiedzieć, że pomaga mi w wykonywaniu rękodzieł - zawsze gdy mam gorszy dzień i nie mogę się ruszać, to coś wykonam :)Ważnym elementem relaksu połączonego z gimnastyką są długie spacery, w trakcie których potrafię przejść od 10 do 16 km :) w czasie spacerowania uwielbiam fotografować piękno miasta i przyrody, w której znajduję wszystkie kolory tęczy.
 
As I wrote before, personalism is my passion. Helping the others, especially those ones who are rejected by society is the thing I love the most. Disability isn't the obstacle to help the other person. But to help the others you have to get the ability to relax and forget about own and others problems. My favourite way to relax is creating handicraft products. That is my second hobby. All of my handicraft products which I create, I'm trying to post on my blog www.kaw-dratkowicz.blogspot.com I learn to crochet the napkins, I embroider colorful patterns, while doing that I am exercising my arm. I create toys, for which the best "thank you" is children's happiness which is also the best way to relax. Making the presents like postcards, photo frame, earings always causes the smile on the faces of people who got those presents.From time to time I am drawing, during the fall, from collected leaves, I make the bouqet of roses or I burn down something on the wood. Hypophosphatasia, I can tell, helps me in creating handicraft products - always when I have worse kind of a day and I cannot walk, I create something new;)Important element of the relax connected with the exercising are the long walks during which I manage to walk 10 to 16 km :):) While walking I adore to take photos to capture the beauty of the city and the nature in which I find all colors of the rainbow...:)   

Komentarze