Posty

Wyświetlanie postów z kwietnia 24, 2016

Dziesięć przykazań dla osób z Hypophosphatasie

Obraz
Dziś przedstawiamy 10 przykazań dla osób z Hypophosphatasią jak i dla ich rodzin. Przykazania zostały napisane przez Gerald Brandt z Hypophosphatasie Deutschland e.V .  i za jego zgodą przetłumaczone na język polski przez Katarzynę Tatara. Today we give you 10 Commandments for people with Hypophosphatasia and their families :) commandments written by Gerald Brandt from Hypophosphatasie Deutschland e.V.,with his approval translated into Polish by Katarzyna Tatara 10 przykazań dla osób z Hypophopsphatasia