Posty

Wyświetlanie postów z listopada 5, 2023

Szkolenie medialne

Obraz
 Jako Prezes Fundacji HypoGenek muszę mieć wiedzę i muszę swoje umiejętność szkolić i podnosić swoją świadomość i korygować wszelkie błędy. Dlatego w dniu 22 września 20123 r miałam przyjemność brać udział w szkoleniach medialnych, na których dowiedziałam się jak należy wypowiadać się przed kamerą, jak działać w SM, jaką rolę ja odgrywam jako przedstawiciel pacjentów z Hypophosphatasią. Razem ze mną szkoliła się Wiceprezes Fundacji - Katarzyna Tatara :) Szkolenie miało miejsce w samym centrum Warszawy :) Na zdjęciu Pani Prezes i Wiceprezes Fundacji HypoGenek Nauka występowania przed kamerą Ocena wypowiedzi I po szkoleniu czas na powrót