Fantazja - świat kolorów z HPP cz.13 / Fantasy - the world of colors with HPP no.13

Moja pasja – BARWY TĘCZY 

Rodzice zadbali o to, aby mnie i mojej siostrze niczego nie brakowało, w szczególności miłości i poczucia bezpieczeństwa. To dzięki ich miłości postrzegam świat we wszystkich kolorach tęczy. Jak w życiu każdego człowieka, tak i w moim bywają dni szare, a czasami czarne, jednak po jakimś czasie kolory odzyskują swoją radosną barwę. Kończąc szkołę makijażu napisałam pracę dyplomową o kolorach. Dzięki niej odkryłam, że w życiu jest wiele kolorów i warto je zauważać i doceniać. Otaczające nas kolory mają duży wpływ na nasze samopoczucie. Jedne odbieramy jako ciepłe, inne jako zimne; są kolory, które lubimy bardziej od pozostałych. Niektóre kojarzą nam się z miłymi wspomnieniami, inne zaś przywołują smutne. Kolory mają również znaczenie w leczeniu problemów natury fizycznej i psychicznej. Znajomość wpływu koloru na nasz organizm może pomóc nam w życiu.
Czerwony jest dla mnie kolorem ożywiającym i podniecającym, kojarzy się z żywotnością, ambicją i z seksem, symbol krwi, miłości. 
Radosny kolor słońca, inteligencji i mądrości to żółty, który dodaje mi pewności siebie, dostarcza energii i ożywia umysł, w tradycji chrześcijańskiej uznawany za symbol życia i prawdy. 
Kolorem nieba i powietrza, uspokajającym mnie, jest niebieski, kolor wiary i oderwania od ziemskich wartości. 
Niebieskie kwiaty są symbolem wierności. 
Kolor wiosny i nadziei to kolor zielony. 
Biel, choć symbolizuje światło, czystość, mądrość i zdrowie, dla mnie jest kolorem zimy i zimna. 
Zaś czerń kojarzy mi się z elegancją i dostojnością.
W codziennym życiu staram się otaczać wszystkimi kolorami, a najwięcej kolorów mających bardzo pozytywnie oddziałujący wpływ na moje samopoczucie mają kwiaty, którymi  staram się otaczać.

My passion – COLORS OF THE RAINBOW 

My parents made their best to give me and my sister everything we need, especially the love and sense of security. Thanks to their love I see the world in all colors of the rainbow. As in every human life, also in mine, days are sometimes gray, sometimes black, but after a while those colors regain their joyful shades. At the end of my education in the face art make-up school, I wrote an examination paper about colors. That helped me to discover that there are many colors in life and it is worth to notice and appreciate them. Colors that surround us have a big impact on our well-being. Some of them we see as warm and others as cold ones; there are colors we like more than others. Some we associate with nice memories, while others with sad memories. Colors are also very important in the treatment of physical and mental problems. Knowledge about the influence that color has on our body can help us in everyday life.
Red for me is life-giving and exciting color, associated with vitality, ambition and sex, symbol of blood and love. 
Joyful color of the sun, intelligence and wisdom - yellow, which gives me confidence, provides energy and invigorates my mind; in the Christian tradition it’s regarded as a symbol of life and truth.
Color of the sky and the air, which has calming impact on me is blue, the color of faith and detachment from worldly values.
Blue flowers are a symbol of fidelity. 
The color of spring and hope is green.
White, although symbolizes light, purity, wisdom and health, for me, is the color of winter and cold.
And black reminds me of elegance and dignity. 
In daily life I try to be surrounded by all colors, especially colors visible on the flowers, which have very positive influence on my mood and make me smile :)

Komentarze