Tydzień Chorób Rzadkich !!!!

Świadomość o chorobach rzadkich jest jednym z celów prowadzenia przeze mnie bloga.

Zapraszam wszystkich do codziennego oglądania krótkich filmików poświęconym chorobom rzadkim

Filmiki można oglądać na stronie Facebooka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jak i na stronie https://www.iczmp.edu.pl/?p=65984 lub na kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkFN9xJ9JKmrKLJguYdGhyg

Komentarze

UWAGA !!!

Treść bloga o chorobie Hypophosphatsia ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje i zalecenia należą do lekarza prowadzącego diagnostykę i leczenie. Autor bloga nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji tu zawartych. Logo, treści i zdjęcia zamieszczone na blogu objęte są prawami autorskimi. W przypadku zamiaru ich wykorzystania lub udostępnienia proszę o kontakt.