Tydzień Chorób Rzadkich !!!!

Świadomość o chorobach rzadkich jest jednym z celów prowadzenia przeze mnie bloga.

Zapraszam wszystkich do codziennego oglądania krótkich filmików poświęconym chorobom rzadkim

Filmiki można oglądać na stronie Facebooka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jak i na stronie https://www.iczmp.edu.pl/?p=65984 lub na kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkFN9xJ9JKmrKLJguYdGhyg

Komentarze