Fundacja "HypoGenek" ma już roczek :)

Drodzy czytelnicy !!!
Blog Życie z Hypophosphatasia powstał już w listopadzie 2015 roku i wtedy powoli zaczęły się wszelkie działania w kierunku założenia Fundacji :) jako sama Fundacja możemy śmiało powiedzieć, że minął już nam roczek działalności.
A oto nasza krótka historia:
W styczniu 2016 roku powstała nazwa "HypoGenek".
W lutym 2016 r. była publikowana seria postów dotyczących życia z Hypophosphatasia (HPP), których kulminacyjnym postem był dzień 29.02.2016 r. gdzie o swoich dzieciach chorych na HPP napisały mamy z Polski
24 marca 2016 roku był przełomowym dniem, gdyż został podpisany akt notarialny założenia Fundacji "HypoGenek"
W lipcu 2016 roku otrzymaliśmy  KRS 0000624376
We wrześniu 2016  wybraliście logo naszej Fundacji
W październiku 2016 został opublikowany film o HPP w moim życiu, który był oglądany na całym świecie
W styczniu 2017 roku osoby mieszkające w Polsce zostały oznaczone na światowej mapie osób chorych na HPP
Na tym nie zamierzamy zakończyć naszych działań tylko jak najbardziej rozwijać się i wdrażać tysiące pomysłów, których na razie nie zdradzamy.
Pozdrawiamy i zachęcamy do wspierania naszych działań :)
Dear readers
Our blog “Lifewith genetic disability” was created in November 2015 and then all activities started towards the founding of the Foundation :) as the Foundation itself we can say that we have already passed a year of activity :)
Here is our short story:
In January 2016 the name "HypoGenek" was created.
In February, there was a series of postings related to HPP life, culminating in the day of 29.02.2016, where mothers from Poland wrote about their children with HPP.
March 24, 2016 was a crucial day, because a notarial deed of "HypoGenek"  foundation was signed.
In May, we received the patronage of Ms. Prof. Dr. Jolanta Sykut - Cegielska.
In July 2016 we received KRS 0000624376 number.
In September you chose the logo of our Foundation
In October, a movie about HPP in my life was published, which was viewed around the world
In January 2017 people living in Poland were marked on the world map of people with HPP.
We do not intend to finish our activities. As much as possible we want to develop and implement thousands of ideas, which for the time being we will not betray. We greet andencourage you to support our activities also by donating to a foundationaccount.

Komentarze