Szkolenie medialne

 Jako Prezes Fundacji HypoGenek muszę mieć wiedzę i muszę swoje umiejętność szkolić i podnosić swoją świadomość i korygować wszelkie błędy. Dlatego w dniu 22 września 20123 r miałam przyjemność brać udział w szkoleniach medialnych, na których dowiedziałam się jak należy wypowiadać się przed kamerą, jak działać w SM, jaką rolę ja odgrywam jako przedstawiciel pacjentów z Hypophosphatasią. Razem ze mną szkoliła się Wiceprezes Fundacji - Katarzyna Tatara :)

Szkolenie miało miejsce w samym centrum Warszawy :)


Na zdjęciu Pani Prezes i Wiceprezes Fundacji HypoGenek

Nauka występowania przed kamerą

Ocena wypowiedzi

I po szkoleniu czas na powrót


Komentarze