Zaczęłam biegać

Tak tak tak, siedząc na wózku można biegać i brać udział w maratonach !!!!

10 czerwca 2023r wzięłam udział pierwszy raz w życiu w biegach. Jak na początek na 3 km.

17 czerwca 2023r wzięłam udział drugi raz w życiu w biegach. Ale pierwszy raz na 5 km. Jestem z siebie dumna !!!! Warto pokonywać samą siebie. I napewno NIGDNY NIE MÓW NIGDY 

Zapraszam do obejrzenia relacji z obu biegów

https://youtu.be/up7QIEzGlM0


...

#Hypophosphatasia #zyciezhpp #hipofosfatazja #jestesniedozdarcia #fundacjahypogenek #KamilaAnnaDratkowicz #rzadkachoroba #rzadkachorobagenetyczna #raredisease #zyciezniepełnosprawnoscia #zycienawozku #zyciejestpiekne #pasjażycia #radośćżycia #życiezpasją #kochamzycie #jaksieniedajaksieda #boskibiznes #zdrowystylzycia #nigdyniemównigdy #reelsznataliaostory #daj5 #daj5nadzieciaka 

Komentarze