Zostałam zaproszona przez Anitę

 Zostałam zaproszona do rozmowy przez Anete na temat życia mimo problemów zdrowotnych

https://youtu.be/emZiEMguLZA

Komentarze