Dzień Chorób Rzadkich 2023r

 

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki jest miejsce dla pacjentów z rzadkimi chorobami. Między innymi Pani dr Izabela Michałus przyjmuje pacjentow z Hypophosphatasia.
Zapraszam do posłuchania rozmowy z Panią dr 
Komentarze