Wspomnienia Dnia Chorób Rzadkich

29 lutego 2016 r. minął, pozostały tylko wspomnienia po szóstym Dniu Chorób Rzadkich, który obchodzony był również w Polsce. Dla mnie był to wyjątkowy dzień!! Również ze względu na fakt, iż statystyki ukazujące ilość osób wchodzących na blog w lutym przerosły wszelkie moje oczekiwania 😀 Za co bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto poświęcił czas na przeczytanie postów. I oczywiście zachęcam do dalszego nas obserwowania i czytania
Obchody Dnia Chorób Rzadkich świętowano w Łazienkach Warszawskich, gdzie w trakcie konferencji padły obietnice o utworzeniu w tym roku Narodowego Planu Chorób Rzadkich, na początku 2017 roku dokument ma zostać wprowadzony w życie. Podczas konferencji Minister powołał Ministerialny Zespół ds. chorób rzadkich.
Zapraszam zainteresowanych do przeczytania relacji z tego ważnego dla nas dnia w artykule
Serdecznie pozdrawiam
Kamila
February 29, 2016 r. passed, leaving only memories after the sixth Rare Disease Day, which was celebrated also in Poland. For me it was a special day !! Also, due to the fact, that statistics showing the number of people entering the blog in February exceeded all my expectations. Why I thank very much to everyone who took the time to read the posts. And of course I encourage all of you to continue observing and readin. Rare Disease Day celebrations were celebrated also in Warsaw, where the promises were made to create , during this year, the National Plan for Rare Diseases. At the beginning of 2017 years the document is going to be implemented. During the conference, the Minister established a Rare diseases Ministerial team. I invite everyone who’s interested to read the report from this important day
More details can be found in the article Leczenie chorób rzadkich wreszcie z Planem?
Best wishes :)
Kamila :)

Komentarze