Fundacja 'HypoGenek'


Prezes Fundacji Kamila Anna Dratkowicz 

tel +48 503 985 122 
(w godz.9 - 17 od poniedziałku do piątku, lub sms o każdej porze dnia)
e-mail.: hypogenek@gmail.com

KRS 0000624376
NIP 7292711816
REGON 36480796000000

Nr konta  39 1020 3378 0000 1002 0378 5524 

Fundacja "HypoGenek" działa głównie na terenie Polski, współpracując jednocześnie
z Fundacjami z całego świata o podobnym obszarze działań.

Głównym celem jest pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w realizacji celów związanych
z funkcjonowaniem w codziennym życiu oraz w leczeniu :

a) ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na Hypophosphatasie,
b) osób niepełnosprawnych ze względu na bardzo rzadkie schorzenia genetyczne,
c) osób niepełnosprawnych ze względu na wypadek,
d) osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia autoimmunologiczne.

Fundacja ze względu na swój charakter zajmuje się ochroną i promocją zdrowia pod kątem chorób rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem Hypophosphatasii poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie. W dalszych planach chcemy również prowadzić działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych, także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych o znacznym i umiarkowanych stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na rzadkie choroby. Fundacja będzie się starała współpracować z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w razie potrzeby będzie promować wolontariat poprzez korzystanie z pomocy wolontariuszy, głównie podczas organizowania wszelkich działań charytatywnych.

Komentarze

UWAGA !!!

Treść bloga o chorobie Hypophosphatsia ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Wszelkie decyzje i zalecenia należą do lekarza prowadzącego diagnostykę i leczenie. Autor bloga nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji tu zawartych. Logo, treści i zdjęcia zamieszczone na blogu objęte są prawami autorskimi. W przypadku zamiaru ich wykorzystania lub udostępnienia proszę o kontakt.