Fundacja 'HypoGenek'


Prezes Fundacji Kamila Anna Dratkowicz 

tel +48 503 985 122 (w godz.9 - 17)
e-mail.: hypogenek@gmail.com

adres korespondencyjny:
ul. Piasta 46 m 34
93 - 562 Łódź

KRS 0000624376
NIP 7292711816
REGON 36480796000000

Nr konta  47 1020 3378 0000 1102 0372 9944
                                Fundacja "HypoGenek" działa głównie na terenie Polski, współpracując jednocześnie z Fundacjami z całego świata o podobnym obszarze działań.

Głównym celem jest pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w realizacji celów związanych z funkcjonowaniem w codziennym życiu oraz w leczeniu :


a) ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na Hypophosphatasie,

b) osób niepełnosprawnych ze względu na bardzo rzadkie schorzenia genetyczne,

c) osób niepełnosprawnych ze względu na wypadek,

d) osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia autoimmunologiczne.


Fundacja ze względu na swój charakter zajmuje się ochroną i promocją zdrowia pod kątem chorób rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem Hypophosphatasii poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie. W dalszych planach chcemy również prowadzić działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych, także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych o znacznym i umiarkowanych stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na rzadkie choroby. Fundacja będzie się starała współpracować z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w razie potrzeby będzie promować wolontariat poprzez korzystanie z pomocy wolontariuszy, głównie podczas organizowania wszelkich działań charytatywnych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza