24 kwietnia 2016

Dziesięć przykazań dla osób z Hypophosphatasie


Dziś przedstawiamy 10 przykazań dla osób z Hypophosphatasią jak i dla ich rodzin. Przykazania zostały napisane przez Gerald Brandt z Hypophosphatasie Deutschland e.V.  i za jego zgodą przetłumaczone na język polski przez Katarzynę Tatara.
Today we give you 10 Commandments for people with Hypophosphatasia and their families :) commandments written by Gerald Brandt from Hypophosphatasie Deutschland e.V.,with his approval translated into Polish by Katarzyna Tatara

10 przykazań dla osób z Hypophopsphatasia